Najniższa cena + najwyższa jakość = ART.STAL        Zapraszamy do największego ogrodu wystawienniczego kostki i ogrodzeń

Ogrodzenia palisadowe w Markach

Wśród szerokiej gamy dostępnych materiałów i kolorów naszych ogrodzeń palisadowych, każdy może znaleźć coś dla siebie i stworzyć niepowtarzalne ogrodzenie, które będzie idealnie pasować do wybranej posesji. Jednym z najważniejszych aspektów wyboru ogrodzenia palisadowego w Markach jest jego trwałość. Ogrodzenia są narażone na nieustanne działanie warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, słońce czy wiatr. Dlatego warto zwrócić uwagę na jakość materiałów i zabezpieczeń antykorozyjnych, a także staranność montażu ogrodzenia palisadowego.

 

Zakres stosowania ogrodzeń palisadowych

Nowe przepisy techniczno-budowlane, takie jak Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., dotyczące dróg publicznych określają warunki, w jakich można stosować ogrodzenia palisadowe. Przede wszystkim, ogrodzenia te mogą być używane do ochrony terenów przyległych do dróg publicznych, takich jak posesje prywatne, tereny zieleni miejskiej czy obiekty użyteczności publicznej. Ponadto ogrodzenia palisadowe mogą być stosowane jako bariery akustyczne lub wiatrochrony wzdłuż dróg szybkiego ruchu oraz autostrad.

 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa ogrodzeń

Przepisy techniczno-budowlane zwracają szczególną uwagę na aspekt bezpieczeństwa użytkowania ogrodzeń. Przy planowaniu wykonania płotu palisadowego czy też ogrodzenia panelowego w Markach trzeba wziąć pod uwagę, że powinno ono być wolne od ostrych krawędzi oraz wystających elementów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób korzystających z terenu przyległego do drogi publicznej. Ponadto ogrodzenia powinny być odpowiednio oznakowane, zwłaszcza w przypadku barier akustycznych czy wiatrochronów, które mogą wpływać na widoczność oraz komfort jazdy.

 

Wymagania konstrukcyjne i materiałowe

Przepisy wprowadzają również konkretne wymagania dotyczące konstrukcji oraz materiałów używanych do budowy ogrodzeń palisadowych. Konstrukcja ogrodzenia powinna być:

  • trwała,
  • stabilna,
  • odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Ogrodzenia metalowe powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, takich jak stal ocynkowana czy aluminium. Wysokość oraz odstępy między słupkami ogrodzenia palisadowego powinny być dostosowane do specyfiki terenu oraz wymagań estetycznych. Przepisy techniczno-budowlane określają minimalną wysokość ogrodzenia na 120 cm, jednak w przypadku terenów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, takich jak obiekty użyteczności publicznej czy szkoły, może być wymagana większa wysokość.